Renovatie 55 Energie neutrale woningen - Leeuwarden

Project: Renovatie 55 Energie neutrale woningen - Leeuwarden
Startdatum: 01-06-2016
Einddatum: 01-10-2017
Bijzonderheden: INST. maakt onderdeel uit van team DD Wonen en heeft faciliterende en regisserende rol bij ontwikkeling concepten energie neutrale woningen

Bouwgroep Dijkstra Draisma is een innovatieve bouwkundige aanbieder met vestigingen in Bolsward en Dokkum. De bouwgroep biedt onder de naam DD Wonen - over hoe wonen in de wijk van morgen anders en beter kan - complete woonoplossingen aan corporaties en beleggers. DD Wonen biedt duurzame oplossingen voor nieuwbouw, renovatie, zorg en leefbaarheid; gericht op maximaal wooncomfort.

NOM woningen

Een energieneutrale woning en toch het comfort zoals de bewoners altijd gewend zijn? In het plangebied Jan van Scorelstraat in Leeuwarden zijn 55 woningen verbeterd en ‘Nul Op de Meter’ (NOM) gemaakt. Een uitdagende opdracht van Elkien voor DD Wonen (onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma) om zo weer een stap dichterbij de duurzaamheidsdoelstelling van deze corporatie te komen: het gehele bezit in 2030 energieneutraal te maken. Dat je voor het verduurzamen van woningen de handen ineen moet slaan, is voor Dijkstra Draisma geen discussie, maar een uitgangspunt.

Bijzondere samenwerking

Als innovatieve aanbieder in de bouwbranche zocht DD Wonen medio 2016 de samenwerking met INST. Om duurzaam te kunnen (ver)bouwen gaan bouwkunde en installatietechniek hand in hand. Dan heb je elkaar nodig om samen optimale concepten te ontwikkelen. INST. maakt onderdeel uit van het team en heeft een regisserende en faciliterende rol gehad bij de ontwikkeling van de plannen en de (installatie)concepten voor de revitalisatie van de 55 woningen. Ook het beheer en onderhoud van de installaties wordt uitgevoerd door INST.

Duurzame maatregelen

Door het toepassen van diverse duurzame maatregelen zijn de woningen Nul Op de Meter. De zonnepanelen wekken op jaar basis voldoende energie op voor de energiebehoefte van een gemiddeld huishouden in dit type woning. De cv-ketel en de gasaansluiting zijn verwijderd en daardoor zijn de woningen volledig elektrisch. Elektriciteit voor verwarming en warm water worden nu duurzaam opgewekt. De energieprestatie van de woningen wordt door middel van monitoring gevolgd en bewaakt. Door een goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen zorgen we er niet alleen voor dat de bewoners geen energierekening meer krijgen; we zorgen er ook voor dat de verschillende (installatie)concepten die worden toegepast een stevige fundatie krijgen voor de toekomst.

Wijkcoaches

Om de overgang van gebruik van fossiele brandstoffen naar een energieneutrale woning zo geruisloos mogelijk te laten verlopen heeft DD Wonen een team met wijkcoaches ingezet. De bewoners hebben inspraak gehad bij de planvorming en worden gecoacht in hoe ze zo optimaal en comfortabel mogelijk kunnen wonen in hun energie neutrale woning.

Bij duurzame projectontwikkeling gaan bouwkunde en installatietechniek hand in hand.

Wij ontwikkelen, realiseren en beheren technische INST.allaties
met de mINST.e exploitatiekosten. Dat doen wij samen én duurzaam!