MJOP Newday Offices - 8 kantoorgebouwen

Project: MJOP Newday Offices - 8 kantoorgebouwen
Startdatum: 01-08-2017
Einddatum: 29-09-2017
Bijzonderheden: Het opstellen van MeerJarenOnderhoudsPlannen voor 8 kantoorpanden vormt de basis voor het onderhoud en beheer in de komende jaren

Newday Offices verhuurt ruimtes in moderne gebouwen door heel Nederland op toplocaties. Newday Offices zorgt met haar nieuwe kijk op huisvesting voor een creatieve en inspirerende werkomgeving waar ruimte wordt gemaakt voor vernieuwing, nieuwe ideeën, een nieuwe tijd, het nieuwe werken en nieuwe ontmoetingen.

Optimaal onderhoud en beheer

Om de gebouwen van Newday Offices voor nu en in de toekomst optimaal te kunnen benutten en het comfort en de veiligheid van de huurders van de kantoorruimtes te kunnen blijven garanderen, is het van groot belang dat het gebouw en de technische installaties goed worden onderhouden. Newday heeft dan ook het vraagstuk om het onderhoud en beheer van haar gebouwen te optimaliseren bij INST. neergelegd.

MJOP

INST. heeft een werkplan opgesteld, zodat helder en inzichtelijk werd welke stappen moeten worden genomen om het doel van de verhuurders te bereiken. In de eerste plaatst stellen wij van alle locaties MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP) op. Hiervoor laten wij inspecties uitvoeren met tot doel  het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige kwaliteit van de gebouwen en de technische installaties. De objecten worden onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object, kortom de NEN 2767 inspectiemethode. 

De MJOP's vormen de basis voor de komende tien jaar voor het onderhoud en beheer. 

 

Wij ontwikkelen, realiseren en beheren technische INST.allaties
met de mINST.e exploitatiekosten. Dat doen wij samen én duurzaam!