Verduurzaming 130 NOM-woningen - Leeuwarden

Project: Verduurzaming 130 NOM-woningen - Leeuwarden
Startdatum: 04-09-2017
Einddatum: 31-01-2018
Bijzonderheden: Twee collectieve installaties verwarmen 130 energie neutrale woningen

In de wijk De Wielenpolle in Leeuwarden heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma 130 woningen in opdracht van Elkien gerenoveerd. Deze woningen zijn Nul op de meter gemaakt (NOM). INST. was hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp van de 2 toegepaste collectieve warmte-installaties alsmede de realisatie hiervan. Met deze collectieve installaties worden alle 130 woningen van duurzame warmte en warm tapwater voorzien.

Duurzame maatregelen

De bestaande woningen zijn bij de renovatie en verduurzaming in de basis blijven bestaan. De buitenkant van de woningen is geïsoleerd, de nieuwe schil is voor de bestaande gevel geplaatst. De woningen hebben een nieuw geïsoleerd dak gekregen met zonnepanelen. In de woningen is het ventilatiesysteem volledig vernieuwd, hierdoor is er constant toevoer van schone lucht en afvoer van vuile lucht.

Energieleverende woningen

Door het toepassen van deze duurzame maatregelen zijn de woningen energieleverend (NOM). De zonnepanelen wekken op jaarbasis voldoende energie op voor de energiebehoefte van een gemiddeld huishouden in dit type woning. De cv-ketel en de gasaansluiting zijn verwijderd en daardoor is de woning volledig elektrisch. Elektriciteit voor verwarming en warm water worden duurzaam opgewekt door 2 collectieve installaties met warmtepompen met voorraadboilers. 

Beheer en monitoring

De energieprestaties van de woningen worden continue gemonitord door Bouwgroep Dijkstra Draisma in samenwerking met INST. De collectieve installaties worden op afstand beheerd. Daarnaast voert INST. het preventieve en correctieve onderhoud uit aan de duurzame installaties.

Het duurzaam verwarmen van 130 bestaande woningen met collectieve duurzame installaties betekent anders denken, kijken naar je omgeving, samenwerken en doen!

Wij ontwikkelen, realiseren en beheren technische INST.allaties
met de mINST.e exploitatiekosten. Dat doen wij samen én duurzaam!