Collectief warmtesysteem - Leeuwarden

Project: Collectief warmtesysteem - Leeuwarden
Startdatum: 12-01-2021
Einddatum: 15-12-2021
Bijzonderheden: Bij een collectief warmtesysteem wordt op één locatie duurzame warmte opgewekt door middel van warmtepompen. Deze warmte wordt via een lokaal warmtenet geleverd aan de woningen

In opdracht van Elkien zijn 270 woningen aan de Julianalaan en Breitnerstraat in Leeuwarden klaargemaakt voor de toekomst. De woningen zijn onderhouden, verbeterd en energiezuinig gemaakt. De CV-ketels en gasleidingen zijn verwijderd en de woningen zijn aangesloten op een collectief verwarmingssysteem. INST. heeft het collectieve warmtesysteem ontwikkeld en is verantwoordelijk voor het realiseren van dit systeem.

Lokaal en flexibel warmtenet

Een collectief systeem is een flexibel concept dat zich niet direct vastpint op één systeemkeuze.  Door een warmtenet aan te leggen die in een later stadium (indien dit aan de orde is) relatief eenvoudig kan worden aangesloten op een groter warmtenet of een andere energiedrager. Komt dit grotere warmtenet er niet, dan kan het kleine warmtenet zelfstandig blijven functioneren.
De opwekking van het warmtenet werkt alleenstaand en is in zichzelf een definitieve oplossing voor het aardgasvrij opwekken van warmte.  Maar het warmtenet kan dus in een later stadium ook aangesloten worden op een andere warmtebron. 

Warmtepompen

Het collectieve systeem bestaat uit  maar liefst achttien warmtepompen die verwarmd water opslaan in buffervaten. Deze buffervaten staan vervolgens in contact met de woningen door middel van geïsoleerde terreinleidingen. Iedere woning krijgt vanuit dit systeem energie aangeboden (warm verwarmingswater). Het warme verwarmingswater verwarmt de woning en voorziet voor een groot deel in het bereiden van het warmtapwater waarvoor een indirect gestookte boiler wordt geplaatst in de woning. De indirect gestookte boiler is tevens voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Door een slimme regeling wordt de opgewekte energie van de zonnepanelen effectief omgezet naar warm tapwater. Hierdoor zal vrijwel altijd de opgewekte energie worden gebruikt en niet worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Voordelen bewoners

Er is geen warmtepomp in de woning geplaatst waardoor weinig installatieruimte in de woning nodig is en er geen geluidoverlast is. De bewoner kan met een thermostaat zijn of haar eigen ruimtetemperatuur in de woning instellen. De verbruikte energie wordt gemeten met geijkte warmtemeters. Een collectief systeem is een betrouwbaar systeem, voor de bewoners eenvoudig in gebruik en is voorbereid op de toekomst zonder aanpassingen te hoeven doen in iedere woning.

Een collectief systeem is een betrouwbaar systeem, voor de bewoners eenvoudig in gebruik en is voorbereid op de toekomst zonder aanpassingen te hoeven doen in iedere woning.

Wij ontwikkelen, realiseren en beheren technische INST.allaties
met de mINST.e exploitatiekosten. Dat doen wij samen én duurzaam!