Renovatie Kindcentrum De Esdoorn - Weerdinge

Project: Renovatie Kindcentrum De Esdoorn - Weerdinge
Startdatum: 13-06-2017
Einddatum: 23-02-2018
Bijzonderheden: Design & Build opdracht van de gemeente Emmen met een duurzaam eindresultaat

Het bouwteam Kuilman Bouw, Bram Markerink Bouwkunst en INST. heeft in opdracht van de gemeente Emmen de ingrijpende renovatie en uitbreiding van Kindcentrum De Esdoorn in Weerdinge gerealiseerd. Deze opdracht is verworven na een onderhandse aanbesteding op basis van Design & Build. 

Duurzaam installatieontwerp

INST. heeft voor dit project een duurzaam installatieontwerp gemaakt met oog op een comfortabel binnenklimaat, lage exploitatiekosten en de mogelijkheid om op termijn nog meer duurzame maatregelen te kunnen treffen. Door het gebruik van een centrale balansventilatie voldoen alle groepsruimten en de aanwezige leerpleinen aan klasse B voor frisse scholen. 
Warmtapwaterbereiding vindt plaats door decentrale opgestelde elektrische boilers. Alle verlichting inclusief noodverlichting is uitgevoerd in LED en wordt bij aanwezigheid en onvoldoende daglicht ingeschakeld. Op het platte gedeelte van het dak zijn 80 zonnepanelen geplaatst.

Modern kindcentrum

De verbouw is in juni 2017 gestart en het project is opgeleverd in februari 2018. Het bestaande schoolgebouw uit 1900 is getransformeerd tot een modern en duurzaam kindcentrum. Aan twee zijden is het gebouw uitgebreid. In het nieuwe kindcentrum huisvesten OBS De Esdoorn en De Rommelpot [kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang]. 

Licht, open, rust en ruimte. Wat is het hier mooi geworden!

Wij ontwikkelen, realiseren en beheren technische INST.allaties
met de mINST.e exploitatiekosten. Dat doen wij samen én duurzaam!