INST.

Nieuwbouw + Verbouw

Nieuw- en verbouwprojecten hebben grote impact op een organisatie. Wij vinden het belangrijk dat je na het project kunt terugkijken op een plezierige en geslaagde bouwperiode. Zijn de wensen gerealiseerd binnen de gemaakte afspraken en planning?  En kunnen gebruikers na de oplevering zonder zorgen, comfortabel en veilig in het gebouw verblijven? Een project is bij ons pas geslaagd als je ook tijdens het gebruik van het nieuwe of gerenoveerde gebouw tevreden bent. Goede nazorg is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Bij onze ontwerpen staan jouw wensen en ambities dus centraal. Wij houden rekening met veiligheid, flexibel gebruik, veranderingen in de toekomst, onderhoud en energieverbruik. Het belangrijkste kenmerk van onze ontwerpen is eenvoud. Wij ontwerpen helder, ongecompliceerd en maken daarbij gebruik van innovatieve en duurzame  technieken. Naast een technisch ontwerp ontvang je een nauwkeurige raming van de investering én de exploitatiekosten.

Wij beschikken met ons team over de nodige flexibiliteit en betrokkenheid om net dat stapje extra te zetten. Wij doen er alles aan om de planning te halen of wijzigingen in het project binnen de afgesproken tijd en het beschikbare budget te realiseren. Plezierige samenwerking met onze partners en het nakomen van afspraken is de sleutel tot ons succes. (Ver)bouwen moet een feestje zijn!

Wij vinden het belangrijk dat je kunt terugkijken op een plezierige en geslaagde bouwperiode.

Pure w

Wat we doen bij INST.