Leeuwarden

270 woningen – Collectief warmtesysteem

In opdracht van Elkien zijn 270 woningen aan de Julianalaan en Breitnerstraat in Leeuwarden klaargemaakt voor de toekomst. De woningen zijn onderhouden, verbeterd en energiezuinig gemaakt. De CV-ketels en gasleidingen zijn verwijderd en de woningen zijn aangesloten op een collectief verwarmingssysteem. INST. heeft het collectieve warmtesysteem ontwikkeld en gerealiseerd.

Lokaal en flexibel warmtenet

Een collectief systeem is een flexibel concept dat zich niet direct vastpint op één systeemkeuze.  Door een warmtenet aan te leggen die in een later stadium (indien dit aan de orde is) relatief eenvoudig kan worden aangesloten op een groter warmtenet of een andere energiedrager. Komt dit grotere warmtenet er niet, dan kan het kleine warmtenet zelfstandig blijven functioneren.
De opwekking van het warmtenet werkt alleenstaand en is in zichzelf een definitieve oplossing voor het aardgasvrij opwekken van warmte.  Maar het warmtenet kan dus in een later stadium ook aangesloten worden op een andere warmtebron.

Warmtepompen

Het collectieve systeem bestaat uit  maar liefst achttien warmtepompen die verwarmd water opslaan in buffervaten. Deze buffervaten staan vervolgens in contact met de woningen door middel van geïsoleerde terreinleidingen. Iedere woning krijgt vanuit dit systeem energie aangeboden (warm verwarmingswater). Het warme verwarmingswater verwarmt de woning en voorziet voor een groot deel in het bereiden van het warmtapwater waarvoor een indirect gestookte boiler is geplaatst in de woning. De indirect gestookte boiler is tevens voorzien van een elektrisch verwarmingselement. Door een slimme regeling wordt de opgewekte energie van de zonnepanelen effectief omgezet naar warm tapwater. Hierdoor wordt vrijwel altijd de opgewekte energie gebruikt en niet terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Voordelen bewoners

Er is geen warmtepomp in de woning geplaatst waardoor weinig installatieruimte in de woning nodig is en er geen geluidoverlast is. De bewoner kan met een thermostaat zijn of haar eigen ruimtetemperatuur in de woning instellen. De verbruikte energie wordt gemeten met geijkte warmtemeters. Een collectief systeem is een betrouwbaar systeem, voor de bewoners eenvoudig in gebruik en is voorbereid op de toekomst zonder aanpassingen te hoeven doen in iedere woning.

Een collectief systeem is een betrouwbaar systeem, voor de bewoners eenvoudig in gebruik en is voorbereid op de toekomst zonder aanpassingen te hoeven doen in iedere woning.

Referenties INST.

Meer Projecten

Landgoed De Holtweijde – Verduurzaming

Landgoed De Holtweijde – Verduurzaming

Van der Valk Hotel Emmen – Nieuwbouw 42 hotelkamers

Van der Valk Hotel Emmen – Nieuwbouw 42 hotelkamers

270 woningen – Collectief warmtesysteem

270 woningen – Collectief warmtesysteem

Buurblok – Collectief warmtesysteem

Buurblok – Collectief warmtesysteem

Van der Valk Hotel Emmen – Verduurzaming

Van der Valk Hotel Emmen – Verduurzaming

Newday Offices – Onderhoud en beheer

Newday Offices – Onderhoud en beheer

Van der Valk Hotel Emmen – Onderhoud en beheer

Van der Valk Hotel Emmen – Onderhoud en beheer

Woon- en zorgcomplexen Habion – Onderhoud en beheer

Woon- en zorgcomplexen Habion – Onderhoud en beheer

DreamHûs – Summerheat

DreamHûs – Summerheat

’t Holthuys – Vervangen cv-ketels

’t Holthuys – Vervangen cv-ketels

DreamHûs – Verduurzaming

DreamHûs – Verduurzaming

130 NOM-woningen – Verduurzaming

130 NOM-woningen – Verduurzaming