Leeuwarden

130 NOM-woningen – Verduurzaming

In de wijk De Wielenpolle in Leeuwarden heeft Bouwgroep Dijkstra Draisma 130 woningen in opdracht van Elkien gerenoveerd. Deze woningen zijn Nul op de meter gemaakt (NOM). INST. was hierbij verantwoordelijk voor het ontwerp van de 2 toegepaste collectieve warmte-installaties alsmede de realisatie hiervan. Met deze collectieve installaties worden alle 130 woningen van duurzame warmte en warm tapwater voorzien.

Duurzame maatregelen

De bestaande woningen zijn bij de renovatie en verduurzaming in de basis blijven bestaan. De buitenkant van de woningen is geïsoleerd, de nieuwe schil is voor de bestaande gevel geplaatst. De woningen hebben een nieuw geïsoleerd dak gekregen met zonnepanelen. In de woningen is het ventilatiesysteem volledig vernieuwd, hierdoor is er constant toevoer van schone lucht en afvoer van vuile lucht.

Energieleverende woningen

Door het toepassen van deze duurzame maatregelen zijn de woningen energieleverend (NOM). De zonnepanelen wekken op jaarbasis voldoende energie op voor de energiebehoefte van een gemiddeld huishouden in dit type woning. De cv-ketel en de gasaansluiting zijn verwijderd en daardoor zijn de woningen volledig elektrisch. Elektriciteit voor verwarming en warm water wordt duurzaam opgewekt door twee collectieve installaties met warmtepompen met voorraadboilers.

Beheer en monitoring

De energieprestaties van de woningen worden continue gemonitord door Bouwgroep Dijkstra Draisma in samenwerking met INST. De collectieve installaties worden op afstand beheerd. Daarnaast voert INST. het preventieve en correctieve onderhoud uit aan de duurzame installaties.

Het duurzaam verwarmen van 130 bestaande woningen met collectieve duurzame installaties betekent anders denken, kijken naar je omgeving, samenwerken en doen!

Referenties INST.

Meer Projecten

Wilgenflat – Collectief energiesysteem

Wilgenflat – Collectief energiesysteem

Landgoed De Holtweijde – Verduurzaming

Landgoed De Holtweijde – Verduurzaming

Van der Valk Hotel Emmen – Nieuwbouw 42 hotelkamers

Van der Valk Hotel Emmen – Nieuwbouw 42 hotelkamers

270 woningen – Collectief warmtesysteem

270 woningen – Collectief warmtesysteem

Buurblok – Collectief warmtesysteem

Buurblok – Collectief warmtesysteem

Van der Valk Hotel Emmen – Verduurzaming

Van der Valk Hotel Emmen – Verduurzaming

Newday Offices – Onderhoud en beheer

Newday Offices – Onderhoud en beheer

Van der Valk Hotel Emmen – Onderhoud en beheer

Van der Valk Hotel Emmen – Onderhoud en beheer

Woon- en zorgcomplexen Habion – Onderhoud en beheer

Woon- en zorgcomplexen Habion – Onderhoud en beheer

DreamHûs – Summerheat

DreamHûs – Summerheat

’t Holthuys – Vervangen cv-ketels

’t Holthuys – Vervangen cv-ketels

DreamHûs – Verduurzaming

DreamHûs – Verduurzaming