Ter Apel

Zwembad Moekesgat – Verduurzaming

De gemeente Westerwolde is verantwoordelijk voor de exploitatie van twee openluchtzwembaden. Eén daarvan is Moekesgat in Ter Apel. Het heeft drie bassins: een peuterbad, een ondiep en een diep bassin. De gemeente wil de energievoorziening van de zwembaden dusdanig inrichten dat met minimaal gebruik van fossiele brandstoffen de laagst mogelijke exploitatiekosten worden bereikt. Hierdoor kan de gemeente de continuïteit van de baden op het gebied van energievoorziening langjarig borgen. Ook wil de gemeente een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam besparen

In 2016 heeft de gemeente een goede start gemaakt met het terugbrengen van het energieverbruik door het toepassen van afdekkleden op de bassins. Door het afdekken van de baden daalt de temperatuur van het zwembadwater ‘s nachts minimaal. Dit levert al een energiebesparing van zo’n 30% op. Maar Vlagtwedde wilde graag nog meer besparen. In het najaar van 2016 sprak INST. daarom met de energiecoördinator van de gemeente. Hoe zou met duurzame maatregelen het energieverbruik van de zwembaden kunnen worden geminimaliseerd?

Vanuit onze expertise op het gebied van duurzaamheid en techniek hebben wij een plan opgesteld. Wij hebben daarin onder meer in kaart gebracht welke energiestromen er vragen beantwoord als: Welke maatregelen kunnen worden getroffen om het energieverbruik te verminderen? Welke technieken kunnen worden ingezet om te verduurzamen en welke investeringen zijn hiermee gemoeid? En welk effect hebben deze maatregelen op het energieverbruik?

Zonnecollectoren en frequentieregelaars

Het was een bewuste keuze van de gemeente om zwembad Moekesgat eerst te verduurzamen. Ze koos voor het toepassen van de technieken uit het plan die de grootste energiebesparing opleveren en waarvan de investering realistisch was: zonnecollectoren in combinatie met frequentieregelaars op de zwembadpompen. Eind maart 2017 is het team van INST. gestart met de installatietechnische werkzaamheden. De zonnecollectoren – in de vorm van slangen – liggen op de dak van het kleedgebouw. Ze zorgen voor de verwarming van het water van de drie bassins en het warmtapwater. Met de frequentieregelaars kunnen de pompen tijdens sluitingstijd worden teruggeschakeld naar 50% van de flow. Dit betekent een forse reductie op het stroomverbruik.

50% energiebesparing

Het toepassen van deze combinatie van energiebesparende maatregelen zorgt voor een energiebesparing van ca. 50%. De energiecoördinator van de gemeente is zeer tevreden over het resultaat: “Wij kunnen nu de continuïteit van het zwembad borgen door een lagere energierekening. De focus kan volledig uitgaan naar het comfort en het zwemplezier van de badgasten.” Met andere woorden: laat de zomer maar komen!

Het toepassen van duurzame maatregelen betekent, naast een energiebesparing van ca. 50%, de borging van de continuïteit van het zwembad én het zwemplezier van de badgasten.

Referenties INST.

Meer Projecten

Wilgenflat – Collectief energiesysteem

Wilgenflat – Collectief energiesysteem

Landgoed De Holtweijde – Verduurzaming

Landgoed De Holtweijde – Verduurzaming

Van der Valk Hotel Emmen – Nieuwbouw 42 hotelkamers

Van der Valk Hotel Emmen – Nieuwbouw 42 hotelkamers

270 woningen – Collectief warmtesysteem

270 woningen – Collectief warmtesysteem

Buurblok – Collectief warmtesysteem

Buurblok – Collectief warmtesysteem

Van der Valk Hotel Emmen – Verduurzaming

Van der Valk Hotel Emmen – Verduurzaming

Newday Offices – Onderhoud en beheer

Newday Offices – Onderhoud en beheer

Van der Valk Hotel Emmen – Onderhoud en beheer

Van der Valk Hotel Emmen – Onderhoud en beheer

Woon- en zorgcomplexen Habion – Onderhoud en beheer

Woon- en zorgcomplexen Habion – Onderhoud en beheer

DreamHûs – Summerheat

DreamHûs – Summerheat

’t Holthuys – Vervangen cv-ketels

’t Holthuys – Vervangen cv-ketels

DreamHûs – Verduurzaming

DreamHûs – Verduurzaming